Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Νεοκύπριοι ξυλοκόποι, μεγάλοι τζαι τρανοίΕσύ που έκοψες τον ευκάλυπτο εν πρέπει να έσιεις κοπελλούθκια. Ή έσιεις αλλά αζουλεύκεις τα. Ακόμα πρέπει να είσαι τζαι κακόγουστος γιατί ασιήμησες τον τόπο. Είσαι τζαι κλέφτης τζαι λεηλατητής αναμνήσεων των όσων αγάπησαν τούτο τον τόπο.

Έστω τζι αν είσιες άδειαν που τον τμήμα δασών, σιήλλιες άδειες να εκρατούσες στα σιέρκα σου, ένα κοπελλούι έθθα σε άφηννε να το κάμεις αν σε εθώρεν. Φαντάζουμαι εν σε εθώρεν κάποιος τζείνην την ώραν.πριν (φωτ. Ηλίας Καραγιάννης)


πριν (φωτ. Ηλίας Καραγιάννης)

μετά


μετά

Τζι επειδή ενιξέρουμε αν όντως είχες άδεια (τούτη ήταν η προφορική ενημέρωση, ότι ο ευκάλυπτος εξεράθθηκε τζι εδώθηκεν άδεια για υλοτόμησήν του), ζητήσαμε με επιστολή που το Τμήμα Δασών να έρτουν να μας ενημερώσουν για τα εξής:

  • Ποια δέντρα προστατεύονται από τη νομοθεσία.
  • Η διαδικασία και τα κριτήρια αδειοδότησης κοπής δέντρων.
  • Ποινές για παράνομη κοπή δέντρων και άλλα σχετικά θέματα.

Έχει 2 μήνες που αναμένουμεν απάντηση που το Τμήμα Δασών.Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ποίηση και μουσική