Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

YES-Youth Exchange SystemΟ Αλμυράς συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «YES-Youth Exchange System». Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση νεοεισερχόμενων οργανισμών στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ποιοτικών Ανταλλαγών Νέων, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην πόλη Vinci (Ιταλία) και συντονίστηκε από τον Ιταλικό οργανισμό Agrado από τις 20 μέχρι τις 25 Ιουνίου 2017. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ήταν βασισμένοι στην μη τυπική μάθηση, δηλαδή συμπεριλάμβανε εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες και θέατρο.

 Τον οργανισμό αντιπροσώπευσαν δύο μέλη, η Αλεξία Γρούτα και Ανθή Γαβριήλ, όπου για 5 ημέρες, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο σχεδιασμό και εφαρμογή ιδεών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης απέκτησαν γνώσεις σχετικά με μεθόδους διάδοσης των αποτελεσμάτων ενός έργου και έκαναν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη ενός έργου εκ μέρους του οργανισμού.

Πέραν όμως αυτών, οι δύο κοπέλες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους νέους από ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ισπανία, Λιθουανία, Πορτογαλία κ.α.) που εργάζονται στον ίδιο τομέα, δημιουργώντας έτσι φιλίες καθώς και συνεργασίες μαζί τους για μελλοντικά έργα. Τέλος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πόλη και το μουσείο του Leonardo da Vinci και την Ιταλική πόλη Φλωρεντία. 
 


Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Αλμυράς - Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου 2017


Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ», το Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Εργαστήρι Αλμυράς σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέφτηκαν στις 12 Ιουλίου 2017 τα δύο εγκαταλελειμμένα μεταλλεία της περιοχής Μαθιάτη και Αγίας Βαρβάρας (Βόρειο και Νότιο μεταλλείο Μαθιάτη).
  

 Εικόνα 1: Επίσκεψη στο Βόρειο Μεταλλείο Μαθιάτη


Η εκπαιδευτική εκδρομή περιλάμβανε ενημέρωση των μαθητών σχετικά με:
  • τη  γεωλογική σημασία των δύο μεταλλείων
  • τις εξορυκτικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή από αρχαιοτάτων χρόνων
  • τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συσχετίζονται με αυτά
  • τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής
  • τη σημαντικότητα ανάδειξης τους ως ιστορικά μνημεία
  • τα αρχαιολογικά ευρήματα στα δύο μεταλλεία όπως οι γαλαρίες και αρχαία κάμινος στο Νότιο μεταλλείο αλλά και αρχαία ευρήματα στο Βόρειου μεταλλείο
  • σύνδεση των δύο μεταλλείων με τον αρχαιολογικό χώρο του Αλμυρά αλλά και τη γύρω περιοχή
  •  και τέλος την αναγκαιότητα αποκατάστασης των χώρων αυτών

Εικόνα 2: Βόρειο Μεταλλείο Μαθιάτη (The geology and mineral resources of the Dhali area, I.G. Gass, Geological Survey Department, 1960)


Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα πετρώματα όπως είναι ο πυρίτης, ο γύψος, οξειδωμένες λάβες, κ.α., καθώς και να μετρήσουν την οξύτητα του νερού του κρατήρα (σε pH=2,9), και να αντιληφθούν τα προβλήματα της όξινης απορροής, ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα στα εγκαταλελειμμένα θειούχα μεταλλεία της Κύπρου.

Εικόνα 3: Επίσκεψη στο Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη