εργαστήρι φωτογραφίας

Φωτογραφικό Εργαστήρι Αλμυρά

Σκοπός, η συνάντηση ατόμων με κοινό στοιχείο το ενδιαφέρον τους για την φωτογραφία.

Η ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειρίας σε ότι αφορά την τέχνη της φωτογραφίας.

Οργάνωση παρουσιάσεων - εργαστηρίων "εισαγωγής" στις βασικές αρχές της ψηφιακής φωτογραφίας, την σύνθεση και τον εξοπλισμό.

Οργάνωση δράσεων, θεματικών και άλλων εκθέσεων με σκοπό την προβολή του έργου των μελών του εργαστηρίου.